Tìm kiếm...

Add-in STAMP

 Add-in STAMP cho phép bạn chèn phụ đề trực tiếp vào video clip nhúng trong bài thuyết trình PowerPoint 2010.
Các tính năng:
Đánh dấu để tạo ra các ghi chú với một audio hoặc video trong bài trình bày.
Tạo và chỉnh sửa phụ đề ở PowerPoint 2010.
Xóa chú thích closed của bạn.
Bật và tắt chú thích khi ở chế độ trình bày.
Sử dụng một video/audio phát lại trong khi chỉnh sửa Timed Text
Chỉnh sửa phụ đề và thời gian xuất hiện từng câu tương tự như lúc tạo phụ đề mới.


 

http://sourceforge.net/settings/mirror_choices?projectname=stamp-addin&filename=Latest%20Version/STAMP%20Setup%20Beta%20%2832-bit%29.zip

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét